Copyrights

 

Copyrights

NB: De hieronder omschreven rechten gelden uitsluitend voor de website.

De website "verhuurbasiliekhulst.nl" is een initiatief van en commissie van zuiver vrijwillgers, die namens en voor het Parochiebestuur van de H.Willibrordus te Hulst de historische basiliek te huur aanbiedt.
Op de inhoud van deze website en de daaraan gekoppelde databases rust copyright.
Voor de op de website opgenomen teksten geldt de 'Creative Commons Licentie'. Deze licentie houdt in:

  De gebruiker mag:
Het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
  Onder de navolgende voorwaarden
Naamsvermelding.
De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden, indien de naam van de maker niet vermeld is "commissie gebruik Basiliek Hulst", dit mag niet zodanig geschieden dat de indruk gewekt wordt dat de genoemde daarmee instemt met uw werk of uw gebruik van het werk.
Niet-commercieel.
De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Geen Afgeleide werken.
De gebruiker mag het werk niet bewerken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
  • De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
  • Niets in deze licentie strekt ertoe afbreuk te doen aan de morele rechten van de auteur, of deze te beperke

Het copyright op de op de website opgenomen foto's berust bij de respectievelijke fotografen. Het is niet toegestaan deze foto's te downloaden en te gebruiken voor enige vorm van publicatie zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de fotograaf. Sommige fotografen hebben dit eenmalig geregeld via een Creative Commons licentie, met andere moet contact worden opgenomen via de webmaster. De webmaster neemt alleen aanvragen in behandeling voor niet-commerciële projecten, en voor niet meer dan één tot enkele foto's van één fotograaf. Het kost de webmaster gemiddeld 2 à 3 weken voor permissie van fotografen is verkregen. Houdt hier rekening mee bij uw aanvragen.

Englese versie »